سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابو ایوب ازدی مراغی
 

شماره مقاله :

10646  

تعداد مشاهده :

456

 

     

 

ابو ايوب ازدى مراغى‏

نامش يحيى و نام پدرش مالك و محدثى امين و مورد اعتماد بوده است.

*

متن عربی:

أبو أيوب الأزدي

ثم المراغي، واسمه يحيى بن مالك، وكان ثقة مأمونا روى عنه قتادة.

 

از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.

 

مصدر:

دائرة المعارف شبکه اسلامی

islamwebpedia.com