سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : المنظومة البیقونیة
 

شماره مقاله :

10851  

تعداد مشاهده :

492

 

     

 

«المنظومة البیقونیة» از مصنفات در علم مصطلح تألیف عمر بن محمد بیقونی دمشقی (متوفی 1080) هجری، این کتاب شامل 34 بیت است، و جزو کتاب های مختصر و مفید در این زمینه قرار گرفته و شرحهای زیادی بر آن نیز صورت گرفته است.[1]


[1] - علامه محمد بن صالح العثيمين هم بر این منظومه شرح مفیدی دارد.

 
از کتاب:
مصطلح الحدیث، مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين، ترجمه  و تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com