سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن المدینی
 

شماره مقاله :

287  

تعداد مشاهده :

521

 

     

 

علی بن عبدالله بن جعفر که امام و حافظ حدیث و موثوق به بودند به تاریخ سنه‌ي 234 (هـ .ق‌) وفات يافت.