سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : آمازی
 

شماره مقاله :

3032  

تعداد مشاهده :

882

 

     

 

آمازی . (اِخ ) نام یونانی شهری از چترپتی کاپادوکیه . و این شهر مسقطالرأس استرابن است . و امروز به آماسیه مشهور است .