سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : قتاده رضی الله عنه> بهبودی چشم قتاده رضی الله عنه
 

شماره مقاله :

3085  

تعداد مشاهده :

1004

 

     

 

بهبودی چشم قتاده  رضی الله عنه 

چشم قتاده  رضی الله عنه (در جنگ احد)  مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد. رسول خدا  صلی الله علیه و سلم  با دست مبارك خود چشم وی را سرجایش برگردانید و چنان بهبود یافت كه از چشم دیگر هم بهتر و تیزبین‌تر شد تا آنجا كه چشم دیگرش گاهی به درد می‌آمد، اما آن چشمش هرگز به درد نیامد.
روزی فرزندش نزد عمربن عبدالعزیز رفت، عمر از وی سئوال نمود: شما كی هستید؟ او در جواب گفت:
أنا ابن الذی سالت علی الخد عینه 
فردت بكف المصطفی احسن الرد
فعادت كما كانت لاول امرها 
فیا حسنها عیناً و یا حسن ما خد
«من فرزند كسی هستم كه چشمش بر گونه‌اش افتاده است، سپس با دست مصطفی به بهترین وجه به حالت اولش برگردانیده شد و چه چشم زیبائی شد.»
عمربن عبدالعزیز در جواب او سخنی دارای این مضمون گفت:
گیرم كه پدر تو بود فاضل               از فضل پدر، تو را چه حاصل
سپس وی را اكرام نمود و به او جایزه‌ای داد.[1]


[1]- البدایه و النهایه، ج 4، ص 35.


برگرفته از:
الگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم)، جلد دوم، مؤلف : علی محمّد صلّابی، مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین.