سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : انتلاق
 

شماره مقاله :

3231  

تعداد مشاهده :

432

 

     

 

ائتلاق . [ اِءْ ت ِ ] (ع مص ) رجوع به ایتلاق .