سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابتئاس
 

شماره مقاله :

3421  

تعداد مشاهده :

440

 

     

 

ابتئاس . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) نالیدن و اندوهگن شدن . (تاج المصادر بیهقی ). || سخت شدن جنگ .