سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابو عبدالرحمن احمد بن یحیی
 

شماره مقاله :

372  

تعداد مشاهده :

571

 

     

 

ابو عبدالرحمن احمد بن یحیی متکلم از فقهاء درجه اول و از اصحاب کبار حضرت شافعی است‌.