سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابسان
 

شماره مقاله :

3994  

تعداد مشاهده :

462

 

     

 

ابسان . [ اِ ] (ع مص ) خوشخوی شدن . (قاموس ). تازه روی گشتن .