سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابل
 

شماره مقاله :

4078  

تعداد مشاهده :

419

 

     

 

ابل . [ اَ / اُ ] (ع ص ) تر یا خشک .