سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن شنه
 

شماره مقاله :

4233  

تعداد مشاهده :

425

 

     

 

ابن شنه . [ اِ ن ُ ش َن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) خر. حمار. درازگوش .