سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن طامر
 

شماره مقاله :

4238  

تعداد مشاهده :

430

 

     

 

ابن طامر. [ اِ ن ُ م ِ ] (ع اِ مرکب ) کیک . (مهذب الاسماء). برغوث . || طاهربن طامر؛ گمنامی پسر گمنامی . فرومایه و خسیس از مردم . (تاج العروس ).