سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن غبراء
 

شماره مقاله :

4245  

تعداد مشاهده :

412

 

     

 

ابن غبراء. [ اِ ن ُ غ َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) دزد. سارق . || فقیر. درویش . || غریب . ج ، بنوغبراء.