سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابوالنظیف
 

شماره مقاله :

4502  

تعداد مشاهده :

432

 

     

 

ابوالنظیف . [ اَ بُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) حمّام . گرمابه .(المرصع). || مندیل . دستمال . (المرصع).