سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابوسعد
 

شماره مقاله :

4640  

تعداد مشاهده :

424

 

     

 

ابوسعد. [ اَ س َ ] (ع اِ مرکب ) هَرَم . (المزهر). پیری . کِبَر. ابوزید.