سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابوسهل
 

شماره مقاله :

4646  

تعداد مشاهده :

463

 

     

 

ابوسهل . [ اَ س َ ] (ع اِ مرکب ) کبوتر.ابوالهدیل . ابوعکرمه . (مهذب الاسماء). حمام . حمامه . ورقاء. کالوج . سماروک . || آفروشه . خبیص . خبیصه . حلوای سفید. حلوای خانگی . ابوطیب . ابوصالح .