سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن عیسی النصرانی
 

شماره مقاله :

4998  

تعداد مشاهده :

880

 

     

 

ابراهیم بن عیسی النصرانی . [ اِ م ِ ن ِ سَن ْ ن َ ] (اِخ ) از ظرفاء کُتّاب و ادبای آنان . کتاب اخبارالخوارج و کتاب الرسائل از اوست . (ابن الندیم ).