سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابی
 

شماره مقاله :

5026  

تعداد مشاهده :

432

 

     

 

ابی . [ اَ بی ی ] (ع ص ) اباکننده . سرزننده .سرکش . جامح . ممتنع. آنکه سر باززند از. انکارکننده || گشن بز که بول بوید. (زوزنی ). مؤنث : اَبیّه .