سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابیاوات
 

شماره مقاله :

5036  

تعداد مشاهده :

409

 

     

 

ابیاوات . [ اَب ْ ] (ع اِ) ج ِ ابیات . جج ِ بیت .