سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اتضان
 

شماره مقاله :

5173  

تعداد مشاهده :

418

 

     

 

اتضان . [ اِت ْ ت ِ ] (ع مص ) نزدیک گردیدن .