سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اتغام
 

شماره مقاله :

5185  

تعداد مشاهده :

554

 

     

 

اتغام . [ اِ ] (ع مص ) ناگوار آوردن طعام کسی را.