سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اتقاد
 

شماره مقاله :

5196  

تعداد مشاهده :

395

 

     

 

اتقاد. [ اِت ْ ت ِ ] (ع مص ) وقود. توقّد. افروخته شدن آتش . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).