سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثاله
 

شماره مقاله :

5316  

تعداد مشاهده :

387

 

     

 

اثاله . [ اَ ل َ ] (ع مص ) اصل شدن .