سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثباج
 

شماره مقاله :

5357  

تعداد مشاهده :

398

 

     

 

اثباج . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ ثَبَج . (منتهی الارب ).