سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثقوب
 

شماره مقاله :

5454  

تعداد مشاهده :

389

 

     

 

اثقوب . [ اُ ] (ع ص ) مرد دانا و ماهر در هر کار.