سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثلاثاً
 

شماره مقاله :

5464  

تعداد مشاهده :

440

 

     

 

اثلاثاً. [ اَ ثَن ْ ] (ع ق ) سه یک سه یک . به سه بخش .