سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اجتنان
 

شماره مقاله :

5694  

تعداد مشاهده :

412

 

     

 

اجتنان . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) پنهان شدن .(تاج المصادر) (زوزنی ). پوشیده شدن . (منتهی الارب ).