سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اجتیال
 

شماره مقاله :

5704  

تعداد مشاهده :

412

 

     

 

اجتیال . [ اِ ] (ع مص ) گرد برآمدن . (منتهی الارب ). || برگردانیدن کسان از قصد خود: اجتالهم ؛ برگردانید آنها را از قصد. (منتهی الارب ). || برگزیدن . (تاج المصادر): اجتال منهم . (منتهی الارب ).