سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اجواب
 

شماره مقاله :

6087  

تعداد مشاهده :

434

 

     

 

اجواب . [ اَج ْ ] (ع اِ) ج ِ جوب .