سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اجواز
 

شماره مقاله :

6090  

تعداد مشاهده :

403

 

     

 

اجواز. [ اَج ْ ] (ع اِ) ج ِ جوز.