سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احتیاجات
 

شماره مقاله :

6350  

تعداد مشاهده :

409

 

     

 

احتیاجات . [ اِ ] (ع اِ) ج ِ احتیاج .