سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احجاب
 

شماره مقاله :

6365  

تعداد مشاهده :

415

 

     

 

احجاب . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حجاب . پرده ها و نقابها.