سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احدث
 

شماره مقاله :

6409  

تعداد مشاهده :

521

 

     

 

احدث . [ اَ دَ ] (اِخ ) شهری است نزدیک نجد. (مراصد).