سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احدعشرالفاً
 

شماره مقاله :

6412  

تعداد مشاهده :

400

 

     

 

احدعشرالفاً. [ اَ ح َ دَ ع َ ش َ رَ اَفَن ْ ] (ع عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) یازده هزار.