سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن حماره
 

شماره مقاله :

6575  

تعداد مشاهده :

453

 

     

 

ابن حماره . [ اِ ن ُ ح ِ رَ ] (اِخ )ابوالحسن احمدبن محمدبن حماره ٔ کاتب . از افاضل کُتّاب بود و او صحبت ادباء بزرگ دریافت . او راست : کتاب امتحان الکُتّاب و دیوان ذوی الألباب و کتاب الرسائل .