سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن حمدیس
 

شماره مقاله :

6578  

تعداد مشاهده :

505

 

     

 

ابن حمدیس . [ اِ ن ُ ح َ ] (اِخ ) ابومحمد عبدالجباربن ابی بکر (447-527 هَ .ق .). شاعر عرب . در سرقوسه (سیراکوز)  واقع در جزیره ٔ صقلیه (سیسیل )  متولد شد و از آغاز کودکی شعر میسرود. هنگام تسلط نرماندیها بر جزیره ٔ صقلیه او به اندلس گریخت و در اشبیلیه  در دربار معتمدبن عباد بسر میبرد. چندی نیز در مهدیه و بجایه بود و در بجایه یا جزیره ٔ میورقه  رحلت کرد. علاوه بر دیوان شعر، کتاب تاریخ جزیرةالخضراء از اوست .