سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابن حمویه
 

شماره مقاله :

6580  

تعداد مشاهده :

486

 

     

 

ابن حمویه . [ اِ ن ُ ح َم ْ مو ی َ ] (اِخ ) ابومحمدعبداﷲبن عمر سرخسی . وفات 653 هَ .ق . اصلاً از مردم خراسان و در شام پرورش یافت . او بمغرب و اندلس بسیاحت رفت و سیاحتنامه ای مشتمل بر احوال امرا و علما و غیر آن نوشت ، و جز آن کتب دیگر هم دارد از جمله : کتاب فی اصول الأشیاء. کتاب فی سیاسةالملوک . کتاب المسالک و الممالک . کتاب عطف الذیل . وفات او به دمشق بود.