سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احشاب
 

شماره مقاله :

6631  

تعداد مشاهده :

405

 

     

 

احشاب . [ اِ ] (ع مص ) بخشم آوردن کسی را.