سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احشاف
 

شماره مقاله :

6635  

تعداد مشاهده :

395

 

     

 

احشاف . [ اِ ] (ع مص ) احشاف نخلة؛ حَشف (یعنی خرمای خشک و بد) بار آوردن خرمابن . (منتهی الارب ).