سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احطب
 

شماره مقاله :

6669  

تعداد مشاهده :

418

 

     

 

احطب . [ اَ طَ ] (ع ص ) مردی که مانند هیزم خشک ولاغر باشد. مرد سخت لاغر. (مهذب الاسماء). سخت نزار. بسیار لاغر. مرد خشک لاغر. (منتهی الارب ). || مرد بدیُمن . (منتهی الارب ). مؤنث : حَطْباء. ج ، حُطب .