سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احظی
 

شماره مقاله :

6677  

تعداد مشاهده :

415

 

     

 

احظی . [ اَ ] (ع اِ) اَحْظ. ج ِ حِظی . بهره ها. نصیب ها.