سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احفاش
 

شماره مقاله :

6686  

تعداد مشاهده :

424

 

     

 

احفاش . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حِفش . || احفاش ُالبیت ؛ قماش خانه و متاع فرومایه ٔ آن . خرت و پرت . || احفاش الارض ؛ سوسمارهای زمین . خارپشتهای آن . (منتهی الارب ).