سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احیمرون
 

شماره مقاله :

6875  

تعداد مشاهده :

441

 

     

 

احیمرون . [ اُ ح َ م ِ ] (ع ص ، اِ) اُحَیْمِرین . ج ِ احیمر.