سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احییه
 

شماره مقاله :

6876  

تعداد مشاهده :

432

 

     

 

احییه . [ اَح ْ یی َ ] (ع اِ) ج ِ حیاء (بترک ادغام و بادغام ).