سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخثم
 

شماره مقاله :

7107  

تعداد مشاهده :

390

 

     

 

اخثم . [ اَ ث َ ] (ع اِ) از اعلام مردان عربست .