سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخده
 

شماره مقاله :

7128  

تعداد مشاهده :

397

 

     

 

اخده . [ اَ خ ِدْ دَ ] (ع اِ) ج ِ خَدّ.