سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخدود
 

شماره مقاله :

7129  

تعداد مشاهده :

432

 

     

 

اخدود. [ اُ ] (ع اِ) کنده ای بدرازا. شکاف زمین . (مهذب الاسماء). گودال زمین . شکافی بدرازا در زمین و کوه . || نشانه ٔ تازیانه . ج ، اخادید. || (ص ) ضربت ِ اُخدود؛ آنکه در پوست شکاف آورد.