سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخذاء
 

شماره مقاله :

7139  

تعداد مشاهده :

392

 

     

 

اخذاء. [ اُ خ َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اخیذ.