سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخرار
 

شماره مقاله :

7156  

تعداد مشاهده :

434

 

     

 

اخرار. [ اِ ] (ع مص ) چیزی را زده انداختن . بیوکندن . (تاج المصادر بیهقی ). بیفکندن . انداختن .