سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخرة
 

شماره مقاله :

7166  

تعداد مشاهده :

415

 

     

 

اخرة. [ اَ خ ِرْ رَ ] (ع اِ) ج ِ خریر. زمینهای دشت که در میان پشته ها و کوهها باشد.